Bình luận

A19 a từng ở ko chỉ một mà một rừng. khi nào rảnh rỗi a viết cho các em đọc. a ko sợ ma sợ quỷ, sợ vong ---- bé giờ a gặp rất nhiều rồi. Vào trong sgon a cũng gặp nữa. Tất cả cũng vui mà.
D5 cũng 1 rừng chuyện kiểu này...gặp hoài mk riết rồi quen...gio ra ktx r mk nhắc lại vẫn thấy nhớ muốn quay lai nơi 4 nam gắn bó
Duong Thi Truc Phuong Nhu Quynh Nguyen Cheryl Anh Thư Thu Tiên há há, thương thôi, bị đè hai lần cùng hai đứa mới ghê, bạn trong cfs đã là gì...