Bình luận

Năm rồi ở H2 quét nhà thì thấy tóc của nữ trong khi nhà toàn đực. Mình cũng thấy 1 cái bóng lướt qua cửa. Hè năm rồi ở phòng 1 mình 10h bị gõ cữa đây. Xong chui qua phòng thằng bạn ở luôn
Nắng k dám đọc đâu..Nắng sợ ma lắm..tự dưng trời mưa..đèn tắt..như này thì sao sống đây chời..ai cưu mang nắng zới., #Nắng