Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Kể về kỷ niệm lần đầu tiên lên thành phố trở thành tân sinh viên
Hình mô tả cho bài confession
Kể về kỷ niệm <a href="https://confession.vn/14363-that-tinh-nen-tam-su-voi-cho-cac-bac-that-tinh-thi-nhu-nao-co-ai/" title="lần đầu" alt="lần đầu">lần đầu</a> tiên <a href="https://confession.vn/12531-an-ma-ko-moi-la-con-gai-khong-uoc-giao-duc-em-co-thich-1-anh-o-neu-anh-ay-la-nhom-truong-nhom/" title="lên thành" alt="lên thành">lên thành</a> phố trở thành tân sinh viên của bạn đi :)) #HUSTconfessions #Monta<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.412341072151414.106200.407874895931365/1984960968222742/?type=3 ]</div>