Bình luận

Đọc tới tiếng chắc lưỡi là thấy sợ rồi. Hồi trc ở nhà có mấy lần liên tục bị nhát cũng nghe tiếng đó. Nó kéo ghế lật tập rột rẹt sợ muốn khóc mà ngồi dậy thì ko thấy gì hết, nằm xuống lại nghe. Ám ảnh vcl
00:51 Tôi ngồi đây đọc câu chuyện đến khúc giữa, cảm thấy rùng mình và toàn thân tê buốt lên. Đề nghì ad cấm đăng vào đêm khuya, quá đáng lắm luôn á :))
Y chag mình lun ,mà cái này do mình tưởng tượng ra đấy ,éo có đâu. K tin vô phòng kín máy lạnh ,đi vào đóng cửa tự dưng nghe tiếng xè xè, kiểu nhu tiếng của âm thanh kin vây
Cao Đắc Duy ê chấm cái đi có gì sáng mai t lục lại t đọc...h sợ k dám đọc :3