Bình luận

Tâm lí con người cứ sợ sệt rồi lo lắng lúc đi qua nơi đó chứ gì. Rồi gì mà phía sau có 2 dòng nước làm ướt khung ảnh. chắc phía sau đó có phản ứng hoá học nào đó sinh ra nước á :)))