Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
K18 đâu hết rồi, điểm danh trước cái làm quen khônggg :v
Hình mô tả cho bài confession
K18 <a href="https://confession.vn/do-ban-than-ko-thich-noi-chuyen-ma-thoi/" title="đâu hết" alt="đâu hết">đâu hết</a> rồi, điểm <a href="https://confession.vn/ung-lam-mot-thang-an-ong-tot-lam-mot-thang-an-ong-tot-kho-lam-lam-1-th/" title="danh trước" alt="danh trước">danh trước</a> <a href="https://confession.vn/10352-cuoc-oi-moi-nguoi-la-nhung-trang-van-dai-tham-am-nuoc-mat-giot-nuoc-mat-au-kho-co-giot-nuoc-ma/" title="cái làm" alt="cái làm">cái làm</a> quen khônggg :v