Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/idol--k-pop
ntnh
10 tháng trước
jyp đang bào mòn twice
vài thành viên của twice tạm ngừng họat động do sức khoẻ không tốt theo mình thì jyp như đang bóc lột twice comeback liên tục không có thời gian nghỉ ngơi xót mấy chị quá tr