Bình luận

K muốn có ny mà vẫn cứ thả thính, nc các kiểu, vậy bạn nghĩ đó là mối quan hệ gì. Cứ như vậy rồi sẽ ntn? Ngta im luôn là đúng rồi. Mà đâu phải cứ có ny là lơ là học tập, bạn tui ế chỏng chơ vẫn học kém như thường Trần Thảo Nghi hầy