Bình luận

Dâm dâm cô nương gặp cường dương công tử là quá hợp, thành cặp đôi vô địch khắp vũ trụ ! Tại hạ xin bái phục, bái phục! Mong 2 vị hãy sớm thành thân k thì đại loạn giang hồ đấy!