Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
4 năm trước
Định nói nhưng mà thôi .X Nguồn: inter....
Hình mô tả cho bài confession
Định <a href="https://confession.vn/11904-dan-toc-thu-55-que-minh-o-vung-nui-bien-gioi-va-nhu-tieu-e-dan-toc-minh-k-co-ten-trong-54-dan/" title="nói" alt="nói">nói</a> nhưng mà <a href="https://confession.vn/13344-khi-ngoi-viet-nhung-dong-nay-cung-la-luc-minh-vua-bi-ba-dung-roi/" title="" alt=""></a> thôi .X. Nguồn: inter....<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/KHTNCFS/photos/a.477470192307930.1073741825.475174192537530/1759819400739663/?type=3 ]</div>