Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Im lặng để rồi mất nhau...
Hình mô tả cho bài confession
Im lặng <a href="https://confession.vn/sap-hetn-nam-moi-ng-tich-gop-c-gi-roi/" title="để rồi" alt="để rồi">để rồi</a> mất nhau...<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1992913900758492/?type=3 ]</div>