Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Điều đáng sợ nhất trong tình yêu, đôi khi cũng chẳng phải đến từ người
Hình mô tả cho bài confession
Điều đáng sợ nhất trong tình yêu, đôi khi cũng chẳng <a href="https://confession.vn/14230-may-thang-hoc-neu-de-lua-nho-tinh-ra-i-cac-chang-trai-co-bao-gio/" title="phải đến" alt="phải đến">phải đến</a> từ <a href="https://confession.vn/hang-van-cau-hoi-quynhaka/" title="người" alt="người">người</a> thứ 3 mà chính là <a href="https://confession.vn/gat/" title="khi cả" alt="khi cả">khi cả</a> hai quyết định IM LẶNG…. -------- #hayyeucoaychodungcach #truongsinhquyet #tsq #VNG #tbrmedia<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/videos/315607312517864/ ]</div>