Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
Điểm thi Đại học cũng rất quan trọng khi tuyển dụng sau này nha :3
Hình mô tả cho bài confession
Điểm thi <a href="https://confession.vn/tet-nhat-roi-kiem-che-i-may-ban/" title="Đại học" alt="Đại học">Đại học</a> cũng <a href="https://confession.vn/10071-chi-la-k50-con-anh-k-hoc-truong-minh-anh-chi-quen-nhau-khi-tham-gia-oi-tinh-nguyen-luc-con-i-h/" title="rất quan" alt="rất quan">rất quan</a> trọng khi tuyển <a href="https://confession.vn/10823-an-com-truoc-keng-chuyen-la-gan-ay-bo-me-em-vua-nhan-uoc-thiep-moi-tu-nguoi-ban-than-co-ay-la/" title="dụng sau" alt="dụng sau">dụng sau</a> này nha :3 #ktxcfs