Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
điểm danh cho vào team nào anh em ?
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/15070-chia-tay-vi-che-nguoi-yeu-nha-que-minh-voi-ny-yeu-nhau-uoc-3-tha/" title="điểm danh" alt="điểm danh">điểm danh</a> cho vào team <a href="https://confession.vn/11340-chac-nhieu-ban-oc-bai-nay-roi-bai-bao-viet-ve-mot-anh-sinh-vien-ftu-xong-chuyen-tiep-hoc-busin/" title="nào anh" alt="nào anh">nào anh</a> em ?