Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
[ĐIỂM BÁO] |Sáng 21/3, diễn đàn của ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM có
Hình mô tả cho bài confession
[ĐIỂM BÁO] |Sáng 21/3, diễn đàn của ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM có bài phản ánh phần cơm mua từ <a href="https://confession.vn/10098-nam-4-tuoi-may-va-me-ngoi-nha-nho-cua-tao-may-en-nhem-gay-com-lun-hon-ca-tao-nua-ba-noi-bao-co/" title="một" alt="một">một</a> nhà ăn của ký túc xá có vật lạ, nghi là đinh." https://news.zing.vn/xac-minh-thong-tin-com-ky-tuc-xa-dh-quoc-gia-tphcm-co-dinh-post827927.html