Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Đi qua những ngày nắng nóng vlin ta lại càng cảm thấy nhớ những ngày
Hình mô tả cho bài confession
Đi <a href="https://confession.vn/10270-83-uoc-an-nguyen-ca-noi-ba-cac-me-a-e-la-girlk5x-chuyen-cua-e-thi-y-nhu-cai-tieu-e-ayvua-uoc-a/" title="qua" alt="qua">qua</a> những ngày nắng nóng vlin ta <a href="https://confession.vn/12308-trong-nam-kinh-nu-hom-nay-minh-ve-thay-me-khoc-minh-lang-lang-cung-khong-hoi-nhieu-thay-to-gia/" title="lại" alt="lại">lại</a> càng cảm <a href="https://confession.vn/reup-chao-cac-em-nhung-tan-sinh-vien-a-chien-thang-cung-nhu-phai-dung-lai-sau-ki-thi-vua-qua-du-than/" title="thấy nhớ" alt="thấy nhớ">thấy nhớ</a> những ngày mưa :((((( #bae