Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Đi hay ko đi, ko đi hay đi nói 1 lời ?
Hình mô tả cho bài confession
Đi <a href="https://confession.vn/14105-trai-long-nganh-co-nuoi-day-ho-em-nam-nay-la-sinh-vien-nam-hai-n/" title="hay ko" alt="hay ko">hay ko</a> đi, ko đi <a href="https://confession.vn/13935-vo-chong-cai-nhau-vi-may-con-meo-t-cuoi-vo-uoc-hon-mot-nam-roi-n/" title="hay đi" alt="hay đi">hay đi</a> nói 1 lời ?<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1994316597284889/?type=3 ]</div>