Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện. Thơm mồm bổ phổi,diệt trùng lao. Nâng điếu
Hình mô tả cho bài confession
Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện. Thơm mồm bổ phổi,diệt trùng lao. Nâng điếu <a href="https://confession.vn/chi-la-chua-en-luot-minh-thoi/" title="lên như" alt="lên như">lên như</a> Triệu Tử cầm đao. Nhả khói ra như Khổng Minh gọi gió. Một <a href="https://confession.vn/12042-huhu-crush-1-anh-sinh-vien-neu-hom-nay-em-len-hn-em-hoc-ba-hoc-vien-ngan-hang-em-len-truoc-len/" title=" thằng" alt=" thằng"> thằng</a> hút,bốn thằng say. Hai thằng châm đóm ngã lăn quay. Bà già vác củi loay hoay. <a href="https://confession.vn/13778-cut-chua-ha-cai-eo-gi-nghe-gat-ko-gat-la-ung-roi-nguoi-ta-bao-qu/" title="Hít phải" alt="Hít phải">Hít phải</a> mùi thuốc lăn quay xuống đồi. Ngọc Hoàng trông thấy hay hay. Vén mây nhìn xuống cũng say thuốc lào.... #Franky