Bình luận

Không cảnh anh tắm mới là yên bình nhất, phải tiết kiệm nước vì vậy anh đừng tắm một mình nữa, =))#h
Tốt hơn hết ở nhà chơi PS1, PS3, PS4, PS2, PSP, PS Vita, PSX, Xbox 360, Xbox One, Xbox Classic, Gamecube, NES, SNES, Sega Master System, Sega Saturn, Nintendo Switch, Wii, Wii U, Gameboy, GBC, GBA, Nintendo DS, 3DS, 3DO, Atari Jaguar, Atari 2600, Atari VCS (2018), Turbo Graphics 16, Sega Dreamcast, Sega Genesis, Sega Gamegear, Alienware Steam Machine và PC