Bình luận

douma, vừa dọn phòng vừa chửi chứ im im hoài sao được các cậu. Chửi cả phòng luôn, thằng nào cự lại thì múc, còn cả phòng cự thì mình ôm đồ đi chứ sợ gì