Bình luận

#1 Bạn trai bạn vậy là còn hiền chán ấy :)))) tòa tớ thì toàn các bác mở miệng ra là đ*t mẹ đầu tiên nè :)))) nghe wtf vẫn thấy đỡ ô nhiễm cái lỗ tai hơn :)))))