Bình luận

#1 tùy trường và tùy giáo viên nữa nha em ???. Như chị đen vl ra thì ngta ăn rồi ngồi chơi còn bọn chị là chạy, gập bụng tập bóng sml