Bình luận

#4 tập gym là để phát triển cơ thể không phải để thi gánh tạ bạn ơi. Việc gánh bao nhiêu không quan trọng, điều bạn cần chú ý là bạn có tập đúng kỹ thuật hay không, có cảm nhận được vùng cơ mình đang tập hay không? Giờ có gánh 100kg đi nữa mà cơ không lên thì cũng không có tác dụng đâu
#4 nâng nặng chắc gì đã khỏe với đẹp đâu bạn ơi, quan trọng là đúng và chậm, hít thở đều là ok r, bạn cứ cố gắng phấn đấu thôi
đừng nuôi mèo tự nuôi mình đi chế nuôi mèo là một nghệ thuật cho ăn và cho uống và tắm còn trông nó nữa ?