Bình luận

#3 đúng rồi bạn . Qua nhà thiếu nhi Q2 chỉ có 88 à . Bạn bắt số 8 xuống SPKT , qua đường bắt 141. Tới ngã 3 Long Trường xuống rồi đi lên chỗ trạm Ủy ban Long Trường bắt 88 nha .
#3 đi 53 dừng ở trạm trường mầm non xuống rồi đi qua bên kia đường đón 88 , còn k thì đi 53 tới bến thành rồi đón 88