Bình luận

#4 đăng kí thì được ở liền nhé ( SV ngoài đại học quốc gia phải có giấy giới thiệu xin từ phòng công tác sinh viên của trường)