Bình luận

#4 : bạn tìm đủ người hoặc chỉ chuyển phòng ( biết chắc chắn đó là phòng nào , còn chỗ ko rồi viết đơn ghi rõ lí do nghen ) thì lên phòng công tác sinh viên ngay a1 nha .
#1 làm cái đơn, đem lên phòng ctsv ktx, nếu phòng e muốn chuyển vào còn trống, ng ta cho thôi.... Kinh nghiệm của đàn a 1 năm chuyển phòng 3 lần