Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Hồi còn học cấp 3, ai cũng muốn thời gian qua nhanh để đến với
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/13426-nho-u23-viet-nam-nen-minh-co-nguoi-yeu-chao-moi-nguoi-em-la-k58/" title="Hồi còn" alt="Hồi còn">Hồi còn</a> học cấp 3, ai cũng muốn thời gian qua nhanh để đến với cánh cửa đại <a href="https://confession.vn/anh-ko-u-kinh-te-va-tinh-te/" title="học mơ" alt="học mơ">học mơ</a> ước Nhưng <a href="https://confession.vn/10499-cac-ban-sinh-vien-a-hay-hoat-ong-i-lam-som-iung-nhu-toi-toi-k51-gio-ra-truong-toi-hon-3-nam-ma/" title=" có" alt=" có"> có</a> ai biết rằng chính nơi ấy mới là chốn “thiên đường” ? #Franky<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.913633372022179.1073741825.407874895931365/1976596549059184/?type=3 ]</div>