Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
Hỡi các thần tiên lên tiếng đi nào. Tu lâu lắm chứ đùa. #bông #hoithichcuoi
Hình mô tả cho bài confession
Hỡi các thần <a href="https://confession.vn/13623-ruou-ruou-lai-la-ruou-m-que-kim-son-nb-noi-c-menh-danh-la-at-ruo/" title="tiên lên" alt="tiên lên">tiên lên</a> tiếng đi <a href="https://confession.vn/13961-yeu-nhau-la-nhu-nay-a-em-co-thang-cung-phong-tro-moi-co-ny-ma-ny/" title="nào" alt="nào">nào</a>. Tu lâu <a href="https://confession.vn/tem-tem-lai-i-_________-bach-kinh-xay-cfs/" title="lắm chứ" alt="lắm chứ">lắm chứ</a> đùa. #bông #hoithichcuoi