Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
học hành thế này đây, đừng về nhà nữa nhé ?
Hình mô tả cho bài confession
học hành <a href="https://confession.vn/11765-bo-ban-la-nguoi-ntn-con-bo-toi-bo-toi-nam-nay-72-tuoi-a-vuot-qua-cai-goi-la-that-thap-co-lai-h/" title="thế" alt="thế">thế</a> này đây, đừng về <a href="https://confession.vn/14355-giua-nguoi-trong-ki-uc-vo-tinh-anh-mat-va-nguoi-hien-tai-ben-toi/" title="nhà nữa" alt="nhà nữa">nhà nữa</a> nhé ?