Bình luận

Sai, học toán là để đơn giản hoá các hượng tượng quá trình sự việc bằng các đại lượng, biến số.... chứ đéo ai từ cái đơn giản rồi phức tạp hoá lên rồi gọi là Toán học cả
Hình như có cái không tính ra được. Mà ông mua cứ tích phân vi phân, ông bán cứ logarit . Không biết tí nữa ông Shipper có dùng bất đẳng thức không ???
Học toán là để tăng khả năng phân tích, tư duy logic, và ghi nhớ chứ ngoài mấy ông làm nghiên cứu thì chả ai dùng mấy cái đó.
K có toán học thì không có khoa học, không có máy móc tàu vũ trụ gì cả, không có wifi 3 g gì hết đâu. Anh em nông dân cứ vác trâu đi cày ruộng, đừng nên đưa những suy nghĩ ngu si này lên kẻo dân mình cứ mãi dừng lại ở 4 g nhà cao 4 tâmgf trong khi nc ngoài nó bắn cho qả tên lửa thì cả trường bay lên vũ trụ