Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
Hoài niệm chút ? Cho các em khoá mới biết trường mình ngày trước như
Hình mô tả cho bài confession
Hoài niệm chút ? Cho các em khoá <a href="https://confession.vn/137-gui-ba-co-le-khi-ma-ba-cam-la-thu-nay-tren-tay-thi-cung-la-thoi-kh/" title="mới" alt="mới">mới</a> biết trường <a href="https://confession.vn/141-ua-gion-ve-ngoai-hinh-nguoi-khac-cac-ban-co-bao-gio-hieu-uoc-noi-k/" title="mình" alt="mình">mình</a> ngày trước như nào ?