Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
“Hoa sẽ không vì người lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa Nhưng người
Hình mô tả cho bài confession
“Hoa sẽ không vì <a href="https://confession.vn/9662-minh-la-neu-k55-dc-moi-nguoi-anh-gia-la-hoi-xinh-gai-va-tre-con-minh-moi-quen-a-dc-6-thang-thoi/" title="người" alt="người">người</a> lạnh nhạt mà sang <a href="https://confession.vn/khon-that/" title="năm không" alt="năm không">năm không</a> nở nữa Nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của người mà chớp mắt đã trở thành <a href="https://confession.vn/cu-moi-lan-nghi-an-gi-bay-gio-la-au-lai-phai-nay-so-______________-veb/" title="người" alt="người">người</a> dưng Bởi vậy mới nói nhân sinh rắc rối Đôi khi lỡ hẹn 1 giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm....” #Beatvn<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1974543605928855/?type=3 ]</div>