Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
admin
4 năm trước
“Hoa đẹp hoa xinh, hoa vẫn tàn Tình nặng tình sâu, tình vẫn tan Rượu
Hình mô tả cho bài confession
“Hoa đẹp hoa xinh, hoa <a href="https://confession.vn/9963-xin-chao-neu-er-minh-vua-oc-1-cfs-cua-1-ban-k52-chia-se-ve-viec-ra-truong-bang-kha-khong-hoc-ti/" title="vẫn" alt="vẫn">vẫn</a> tàn Tình nặng tình sâu, tình vẫn tan Rượu đắng rượu cay, rượu vẫn hết Người hứa người thề, người <a href="https://confession.vn/12420-dao-nay-sao-roi-anh-hoc-h-vui-khong-toi-nhan-uoc-tin-nhan-cua-em-vao-1-chieu-mua-tam-trang-ngo/" title="vẫn quên" alt="vẫn quên">vẫn quên</a> Chọn hoa đừng chọn mầu sắc Chọn bạn không nhắc đến giàu sang Hoa hồng xinh <a href="https://confession.vn/12208-khong-phai-cu-gai-co-cong-la-chong-chang-phu-cho-phep-chi-uoc-xung-la-chi-nhe-cac-em-vi-nam-na/" title="nhưng" alt="nhưng">nhưng</a> gai hồng sắc Thấy hồng cười, chưa chắc hồng vui Yêu vì sắc, sắc phai tình cạn Yêu vì tiền, tiền hết tình tan Yêu vì tài, tài hư tình hỏng Yêu vì mộng, mộng đứt tình đau....” Des by #Phuoccongtua