Bình luận

Ai đi Thường Châu mùa đông ấy Có thấy tuyết rơi bạc trắng đầu Có thấy những người áo đỏ ấy Anh hùng dân tộc mãi về? sau