Bình luận

Chi Pu nói: "Tôi có thừa tố chất để tự mình thoát khỏi mác hot girl"! Hát không hát được, MC dẫn chán, đóng phim thì thôi khỏi bàn. Nếu cô ấy thành công trong lĩnh vực kinh doanh thì còn hiểu được, nhưng là với tư cách một "nghệ sĩ" thì không
ơ, thế bài viết là để dạy đời người khác à, mà nếu thế thì dạy mấy hotgirl, hotboy ý. Tưởng mãi là định ném đá ai đấy =.=