Bình luận

Cậu mới học tiếng Việt phải không? Tội. Người ta hay nói " Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam ". Ngữ pháp còn vậy thì dĩ nhiên đối từ vựng cũng... À mà cậu có hiểu tớ nói gì không đấy?? Do you understand me? ( Type đúng hay sao ta :v )
Cậu ơi viết hay vậy để bài luận nộp cho giáo sư hay post chỗ nào dành cho người có trình độ coi. Post đây chả khác gì ngồi lề đường bán Chanel. Chúng chửi cho đấy..
Đọc một hồi thấy mình chết chìm với mớ tiếng anh với ngữ pháp hầm bà lằng của bạn thớt . Và rút kết luận chả hiểu mẹ gì :v
1. Khi viết một bài luận, hoặc là viết tiếng việt, hoặc là viết tiếng anh, đừng có lẫn lộn 2 thứ tiếng vào, tiếng anh chỉ sử dụng trong trường hợp không có từ tương ứng trong tiếng việt, nhưng phải có giải nghĩa ngắn gọn (bên cạnh hoặc cuối bài) 2. Chủ thớt về học lại khoá sử dụng từ ngữ trong tiếng việt và khoá đặt dấu trong tiếng việt đi, bài viết không khó hiểu, nhưng từ ngữ dùng không đúng hoàn cảnh, không có ngắt câu (bằng dấu phẩy), khiến bài viết nhầm lẫn, khó hiểu. 3. Trước giáo viên tài chính của mình từng nói: " Lý thuyết trong sách thì nhiều, ai cũng có thể đọc, song hiểu thực sự là chuyển lý thuyết ấy thành cái mà bản thân hiểu rồi truyền đạt cho người khác hiểu" ( đại khái thầy nói kiểu ấy :))). Bạn áp dụng nhiều lý thuyết mà bạn học nhưng cực kỳ cứng nhắc, cái bạn viết là khoe khoang học vấn của mình, hay gọi là thùng rỗng kêu to. 4. Đọc dòng cuối thấy thớt bảo ở Mỹ ha, phân nửa chị em họ hàng tôi ở nước ngoài nhưng tôi chưa thấy ai nói chuyện mà xen nửa Nga hay nửa Anh, Pháp vào bài viết cả, tiếng nước ngoài ra tiếng nước ngoài, mẹ đẻ ra mẹ đẻ, cho hỏi thớt ở Mỹ bao năm chứ mấy anh chị tôi còn sinh ở bển kìa, thiết nghĩ ý thức dân tộc của họ còn cao hơn mấy bạn nửa vời :)