Bình luận

Thích K-pop thì liên quan đến hồi trẻ trâu à????? Việc gì mà bạn phải ghi "trước đó (hồi trẻ trâu)" như thế. ? Đụng chạm phết đấy!
Kpop cũng tùy dòng nhạc chứ. Dòng thực lực và dòng giải trí. Tui xem thì xem dòng giải trí, nghe thì nghe dòng thực lực. Nhật cũng thế thôi. Phân chia rõ ràng cho nên thôi cái kiểu nghe J mới sang còn nghe K là trẩu đi