Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
Hết ngày rồi vẫn chưa lừa được đứa nào ._.
Hình mô tả cho bài confession
Hết <a href="https://confession.vn/13440-3-noi-au-lon-nhat-cua-tuoi-tre-voi-toi-eu-lien-quan-en-neu-1-so/" title="ngày rồi" alt="ngày rồi">ngày rồi</a> <a href="https://confession.vn/12232-lai-la-chuyen-cong-an-dao-gan-ay-minh-thay-noi-len-nhieu-conf-ve-cong-an-voi-cac-kieu-tha-thin/" title="vẫn chưa" alt="vẫn chưa">vẫn chưa</a> lừa <a href="https://confession.vn/12531-an-ma-ko-moi-la-con-gai-khong-uoc-giao-duc-em-co-thich-1-anh-o-neu-anh-ay-la-nhom-truong-nhom/" title="được đứa" alt="được đứa">được đứa</a> nào ._.