Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Hãy trân trọng từng phút giây Vì rất có thể đây là lần cuối cùng
Hình mô tả cho bài confession
Hãy trân trọng từng phút giây Vì rất có thể đây là lần cuối cùng bạn có thể <a href="https://confession.vn/9749-loi-cau-hon-cam-ong-nhat-minh-tung-thay-chi-ay-la-ban-minh-hoc-neu-k46-a-tung-co-mot-oi-chong-c/" title="thấy hai" alt="thấy hai">thấy hai</a> con người này xuất hiện ở World Cup Bóng đá là chi mà <a href="https://confession.vn/11641-o-ay-co-anh-con-trai-nao-so-gian-ko-a-thuc-ra-ko-phai-rieng-gi-so-gian-ma-em-cu-cam-thay-nguoi/" title="người" alt="người">người</a> ta đổ lệ <a href="https://confession.vn/11845-minh-sinh-ra-trong-mot-gia-inh-ngheo-kho-gia-inh-minh-khong-uoc-em-am-nhu-nhung-gia-inh-khac-n/" title="nhiều" alt="nhiều">nhiều</a> vậy ? #respect