Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/iuhcf
pur
một năm trước
hãy nói điều bạn muốn nói
Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì .......? (cứ thoải mái tâm sự đi)