Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Hay lắm!!!!! Đấy, đi học xây dựng đất nước chứ yêu đương gì các bạn
Hình mô tả cho bài confession
Hay <a href="https://confession.vn/15218-ton-trong-so-thich-cua-nhau-thi-luc-nao-cung-de-song-ngay-ca-neu/" title="" alt=""></a> lắm!!!!! Đấy!, <a href="https://confession.vn/13982-ban-cung-ban-nam-ay-nam-ay-nam-lop-8-cau-ay-chuyen-toi-lop-minh/" title="đi học" alt="đi học">đi học</a> xây dựng đất nước <a href="https://confession.vn/13636-mong-cho-ngay-tetcua-nhung-nguoi-con-xa-nha-khong-biet-co-ai-nhu/" title="chứ yêu" alt="chứ yêu">chứ yêu</a> đương gì các bạn ơi :) #Topcomments