Bình luận

chỉ vì tui hay cười, mà trong giờ học có đứa ns và tui cười. Chỉ vậy thui là tôi đc vác sách xuống cuối lớp đứng học , ngu chưa từng thấy
1 lũ bị bắt di dọn nhà vệ sinh. tiện chân đạp gãy vài cái vòi nước :v