Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ladymascara
Lee Kimchaeng
10 tháng trước
Have Dinner With Me! ><
Hình mô tả cho bài confession
Đi ăn tối cùng Boy Friend~ *Lady!*