Bình luận

Chỉ tiếc, các anh đã chiến đấu tới phút cuối cùng nhưng may mắn lại mỉm cười với đội bạn. Đội bạn cũng thật xứng đáng. Ko có gì phải buồn cả. Các anh là những người hùng :D