Bình luận

Thực sự không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn tất cả mọi người đã sát cánh cùng anh kể cả lúc được anh khen lẫn cả lúc bị anh chửi =))) Hy vọng chúng ta sẽ biến sự kiện nhỏ này thành động dục, lộn, động lực thúc đẩy bản kế hoạch hoàn thiện cho OFFLINE về đích trước thứ 7 tuần này. =))) Cũng cảm ơn tất cả các mem đã luôn ủng hộ và đồng hành với Page, hy vọng sẽ được chia sẻ cùng mọi người thật lâu, thật dài, thật sâu như cách chúng ta vẫn làm gần 5 năm qua :))) - AD 20-