Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hanbin
tung
một năm trước
Hanbin nhảy ở hồ Hoàn Kiếm nè
Hình mô tả cho bài confession
https://www.youtube.com/watch?v=-PjT9jG7MmI