Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Gửi mấy má ngôn lù.... Lớn hết cả rồi, già đầu rồi...nghe chưa =)))) #DưaLeo
Hình mô tả cho bài confession
Gửi mấy má ngôn lù.... Lớn hết cả <a href="https://confession.vn/11903-vo-tuong-lai-ko-biet-don-dep-nau-com-nhung-me-lai-rat-ung-y-minh-k49-chac-so-voi-phan-lon-cac/" title="rồi" alt="rồi">rồi</a>, già đầu <a href="https://confession.vn/11243-nhat-ky-cho-ban-vay-tien-minh-co-ua-ban-hay-choi-hoi-cap-3-len-ai-hoc-thi-thi-thoang-noi-chuye/" title="" alt=""></a> rồi...nghe. chưa =)))) #DưaLeo<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/videos/236631200362186/ ]</div>