Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Gửi các em 2000,đừng vì một ai đó...mà đánh đổi cả thanh xuân #Bún
Hình mô tả cho bài confession
Gửi các em 2000,đừng vì <a href="https://confession.vn/13984-chia-ly-tinh-ban-vi-1-cai-mic-1-thang-ang-ung-hat-thang-kia-giat/" title="một" alt="một">một</a> ai đó...mà đánh đổi <a href="https://confession.vn/11057-anh-oi-vay-nay-ep-khong-a-thoi-vay-nay-nhin-gia-anh-nhi-anh-oi-hay-em-mac-quan-sooc-nhe-nhung/" title="cả thanh" alt="cả thanh">cả thanh</a> xuân #Bún