Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Gửi 2k, cuộc đời còn nhiều biến cố lắm :)
Hình mô tả cho bài confession
Gửi 2k, cuộc đời <a href="https://confession.vn/bao-luc-ngon-ngu-ban-a-bao-gio-trai-qua-_____-1-hoc-xa-hoi-de-bo-me-bo/" title="còn" alt="còn">còn</a> nhiều biến <a href="https://confession.vn/13482-goc-ben-le-u23-hom-nay-tao-tu-dung-gap-mot-ban-con-trai-co-ong-v/" title="cố lắm" alt="cố lắm">cố lắm</a> :)