Bình luận

"ĐỪNG SUỐT NGÀY GỌI TÊN 3 ĐỨA LÊN CFS NỮA" - Trích nguyên văn câu cuối cùng của cfs đầu tiên. Okay, thế bạn đang làm cái gì thế? :v
Biết đến TFBOYS từ những ngày đầu tháng 5/2014, cx dc 3 năm r. Fandom lúc đấy rất bình yên, rất vui, ít người mà đoàn kết lắm. Cx nhờ TFBOYS mà quen thêm dc rất nhiều người chung sở thích, đến giờ tuy ko chung 1 thành phố nhưng vẫn liên lạc. Hồi đó tìm kiếm 1 bài báo hay 1 cửa hàng bán đồ, 1 bài hát chiếu trên TV của nhóm rất khó. Nhưng thời kì đó, bình yên và ấm áp đến lạ